Om Svenska författare

Välkommen till Svenska författare! Vi skall bli en av Nordens ledande nätbutiker med ett brett sortiment av e-böcker, böcker och ljudböcker. Hos oss hittar du de modernaste genrer inom allt för en inspirerande vardag. Inne på denna site vill vi att du som ny författare, eller om du har hållit på ett tag skall hitta allt som kan vägleda dig på vägen. Vi skall visa tips och tricks och ge med oss av våra erfarenheter. Det är även en sida för dig som funderar på att börja skriva. Vi vill hjälpa dig på vägen.
–  Vi kommer ha bra priser
–  Smidiga leveranser
–  Frakt 49 kr
–  Tips och tricks för nya författare
–  Vi säljer böcker med egna förlag’

Vår verksamhet
Svenska författare är en nätbutik där vi samarbetar med olika leverantörer, förlag, tryckerier och distributörer från Sverige. Då vi erbjuder allt, från böcker och ljudböcker till noveller och e-böcker. Vi har en rad olika samarbetspartners. Samtliga böcker som vi erbjuder på vår site läses in genom ett smidigt utformat system och blir på så vis tillgängliga på vår sidan. All information om e-boken/boken/ljudboken, inklusive produktens beskrivningstext, importeras av administratören från förlag eller distributör och finns sedan tillgängligt på webbsidan.

Vårt ansvar
Svenska författare tror på det fria ordet och vi tror på att ta fram litteratur och information till alla. Vi kommer endast att begränsa utbudet om det finns mycket starka skäl för det. Svenska författare förhandsgranskar inte hela sortimentet som kommer från externa leverantörer, men vi kan, om starka skäl finns välja att plocka bort en produkt från försäljning. Starka skäl för att plocka bort en bok till försäljning kan vara att den innehåller element som uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller att det är uppenbart att t.ex. författaren gjort intrång i annans upphovsrätt. Vi tar inte det juridiska ansvaret för dess innehåll utan det får varje författare ta ansvar för själva. Men som ansvarig utgivare måste vi så klart beivra sådant.
Svenska författare ansvarar för vilka produkter vi inkluderar i vår marknadsföring så som t.ex. nyhetsmejl och externa reklamkampanjer. Vi kan välja att inte marknadsföra en produkt med innehåll som vi anser vara olämpligt även om den finns tillgänglig i vårt sortiment. Om Svenska författare uppmärksammar eller blir uppmärksammade på produkter med innehåll som kan anses olämpligt agerar vi på följande sätt: Svenska författare går igenom informationen om produkten på sajten och gör en första bedömning baserat på denna. Om vi anser att den informationen inte är tillräcklig för att vi ska kunna göra en bedömning granskar vårt interna råd produkten. Medan  granskningen pågår finns dessa inte tillgänglig för försäljning. Vid behov rådgör Svenska författare med externa experter och sakkunniga i de frågor som berörs. Svenska författare beslutar sedan om vi ska behålla produkten, i sortimentet eller inte. Rådet kan även besluta om att lägga till en text på produktsidan för att förtydliga och sätta dennes innehåll i en kontext. Svenska författare interna råd består av representanter från följande avdelningar: ledningsgrupp, kundservice, inköp och marknad. Svenska författare vd informeras om rådets beslut och har sista ordet då denne är ansvarig utgivare för www.svenskaforfattare.se

För förlag
Har du ett förlag och vill samarbeta med oss? Mejla oss på info@svenskaforfattare.se.
Svenska författare är certifierad av Trygg e-handel
Trygg e-handel är en certifiering för e-handels företag. Certifieringen Trygg e-handels syfte är att hjälpa dig som konsument välja rätt e-handelsföretag när du handlar så att du kan känna dig trygg och säker. Trygg e-handels målsättning är att det skall kännas lika tryggt och säkert att handla på internet som i vanlig fysisk butik. Som konsument kan du känna dig säker på att endast seriösa företag bär Trygg e-handel symbol.
Trygg e-handels krav är utformade för att du som konsument skall känna till och ta tillvara dina rättigheter när du handlar via internet. Bland annat ställs krav på att företaget skall vara tydlig med sin identitet, ha säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar samt ha en stabil ekonomi.
Svensk Distanshandel kontrollerar att kraven följs av de certifierade företagen genom kreditkontroller, provköp samt utredningar vid misstanke om brister. För att ge dig en extra trygghet tar Trygg e-handel emot klagomål från dig som konsument.

Svenska författare – en del av Svedsko Förlag
Vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster och erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Svenska författare är en del av Svedsko förlag, som är ett mindre förlag i Sverige. Företaget ägs av Michael Swidén. Kärnvärden för hela företaget är yttrandefrihet, passion för medier, individens förmåga och ett ideellt engagemang. Företaget skall utvecklats i takt med tiden och driva en mängd olika digitala verksamheter.

Adress till Svenska författares kontor
Svenska Författare
Lundstorpsvägen 20 A
302 30 HALMSTAD
Organisationsnummer: 630302-XXXX
VD Michael Swidén